अगस्ट 21, 2016

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

आर्यदेवका ४०० श्लोक

अध्याय १: पद १-८

गेशे येशे थाब्खेले स्थायी कणविहीन कणहरूको अस्तित्व र साँच्चै अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्ने पदहरू सिकाउँछन्।

पोष्ट हेर्नुहोस्
आर्यदेवका ४०० श्लोक

अध्याय १: पद १-८

गेशे यसे थाब्खेले अखण्ड कणहरू जस्तै स्थायी कार्यात्मक घटनाहरूको अस्तित्वलाई खण्डन गर्ने पदहरू सिकाउँछन्।

पोष्ट हेर्नुहोस्