अगस्ट 16, 2016

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

मठ जीवन अन्वेषण गर्नुहोस्

अरूको प्रशंसा गर्ने अभ्यास

आदरणीय थुबटेन चोन्नीले हामीले अरूको लागि हाम्रो प्रशंसा देखाउन सक्ने तीन तरिकाहरू साझा गर्दछ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्