अगस्ट 9, 2016

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

मठ जीवन २०१३ को अन्वेषण गर्दै

"रत्थापाल सुत्त"

आदरणीय थुबटेन चोड्रनले हाम्रो लागि पाली क्याननबाट "रत्थापाल सुत्त" लाई जीवनमा ल्याउँदछ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
मठ जीवन अन्वेषण गर्नुहोस्

कसरी राम्रो धर्म विद्यार्थी बन्ने

आदरणीय थुब्तेन तारपाले आफ्नो निर्धारित जीवनका वर्षहरूमा उनलाई के मद्दत गरेको छ साझा गर्छिन्...

पोष्ट हेर्नुहोस्