अगस्ट 5, 2016

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

गोम्चेन लामरिम

मध्यवर्ती अवस्थाबाट पुनर्जन्म लिने

मध्यवर्ती राज्यबाट नयाँ पुनर्जन्ममा संक्रमण स्पष्टीकरणको आधारमा…

पोष्ट हेर्नुहोस्
मठ जीवन अन्वेषण गर्नुहोस्

मलाई झुण्ड नबनाउनुहोस्!

आदरणीय थुबटेन साम्तेनले साझा गर्छिन् कि कसरी उनले एबेको "झुण्डा" को अभ्यासको साथ आफ्नो संघर्षलाई जितिन्...

पोष्ट हेर्नुहोस्