अगस्ट 4, 2016

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

मठ जीवन २०१३ को अन्वेषण गर्दै

संघ समुदायको मूल्य

साङ्घ समुदायमा बस्दा भिक्षु जीवनलाई कसरी समर्थन गर्छ, र सङ्घ समुदायले कसरी फाइदा…

पोष्ट हेर्नुहोस्
मठ जीवन अन्वेषण गर्नुहोस्

दु:खको पिंगपङ्ग त्याग्दै

आदरणीय थुबटेन जिग्मेले मठ समुदायमा बस्दा हामीलाई हाम्रो बानीमा कसरी मद्दत गर्छ साझा गर्नुहुन्छ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
Sravasti Abbey मा शिक्षण

अध्याय १: पद १-८

प्रशासकहरू नियुक्त गर्न र कैदीहरूलाई दयालु व्यवहार गर्न नेताहरूलाई नागार्जुनको सल्लाह। कसरी समावेश गर्ने…

पोष्ट हेर्नुहोस्