जुलाई 29, 2016

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

गोम्चेन लामरिम

मृत्यु र मध्यवर्ती अवस्था

हाम्रो मृत्युलाई असर गर्ने कारकहरू, र मृत्युमा मनको अवस्थाको महत्त्व। के…

पोष्ट हेर्नुहोस्