जुन 7, 2016

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

श्रावस्ती एब्बे भान्सामा युवाहरू सँगै रोटी मुछ्छन्।
Mindful भोजन

भिक्षु र लेपपल्स बीचको हृदय सम्बन्ध

संघलाई पोषण दिनको लागि खाना प्रस्ताव गर्ने सामान्य मानिसहरूका लागि पदहरू, र संघ जसले…

पोष्ट हेर्नुहोस्