27 सक्छ, 2016

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

श्रावस्ती एब्बे भान्सामा युवाहरू सँगै रोटी मुछ्छन्।
Mindful भोजन

दिने शून्यता

प्रसाद बनाउँदा उत्पन्न हुने र शून्यताको आधारमा कसरी चिन्तन गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्
गोम्चेन लामरिम

आठ प्रकारका दुख्खाको बिचार, भाग १

जन्म, बुढ्यौली, रोग र मृत्युको असंतोषजनक प्रकृतिलाई कसरी विस्तृत रूपमा विचार गर्ने...

पोष्ट हेर्नुहोस्