21 सक्छ, 2016

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

प्रेम र आत्मसम्मान

साँचो आत्म-विश्वास

आत्म-विश्वास आत्म-केन्द्रितताको विपरीत हो। महिलाको रूपमा, हामी हाम्रो प्रतिबद्धताहरूमा सुरक्षित हुनुपर्छ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्