20 सक्छ, 2016

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

गोम्चेन लामरिम

चार शक्तिहरू प्रयोग गरेर कर्म र शुद्धिमा बिन्दुहरू

अगुणताबाट सद्गुणमा परिणत हुन्छ । कर्ममा चासोका बिन्दुहरू र अगुणलाई कसरी शुद्ध गर्ने...

पोष्ट हेर्नुहोस्
श्रावस्ती एब्बे भान्सामा युवाहरू सँगै रोटी मुछ्छन्।
Mindful भोजन

हाम्रो खाना प्रस्ताव गर्दै

तीन रत्नहरूलाई खाना प्रस्ताव गर्नका लागि पदहरूमा निरन्तर टिप्पणी।

पोष्ट हेर्नुहोस्