18 सक्छ, 2016

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

श्रावस्ती एब्बे भान्सामा युवाहरू सँगै रोटी मुछ्छन्।
Mindful भोजन

ध्यान दिएर खाने

खाना बनाउनको लागि सोच्ने पाँच तरिकाहरूमा टिप्पणीको निरन्तरता ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
श्रावस्ती एब्बे भान्सामा युवाहरू सँगै रोटी मुछ्छन्।
Mindful भोजन

कृतज्ञताका साथ खाना

चिनियाँबाट खाना खानु अघि पाँच मध्ये पहिलो दुई चिन्तनमा टिप्पणी…

पोष्ट हेर्नुहोस्