17 सक्छ, 2016

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

श्रावस्ती एब्बे भान्सामा युवाहरू सँगै रोटी मुछ्छन्।
Mindful भोजन

खानाको लागि हाम्रो प्रेरणा

वार्ताको एउटा नयाँ शृङ्खला, "जागरणका लागि खाना," खाने बारे बौद्ध दृष्टिकोणमा।

पोष्ट हेर्नुहोस्