6 सक्छ, 2016

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

गोम्चेन लामरिम

Gomchen Lamrim समीक्षा: दैनिक जीवनमा कर्म

व्यावहारिक तरिकाहरू जुन हामीले कर्ममा प्रतिबिम्बित गर्न सक्छौं ताकि हामी बानी व्यवहार ढाँचाहरू परिवर्तन गर्न सक्छौं ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
माइन्डफुलनेसको चार स्थापनाहरू (रूस)

मनन को चार स्थापनाहरु मा ध्यान

माइन्डफुलनेसको चार स्थापनाहरूमा ध्यान गर्नुमा सामान्य र व्यक्तिगत विशेषताहरूमा ध्यान समावेश छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्