फरवरी 15, 2016

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

कदम मालिकहरूको बुद्धि

अभ्यस्त भावनात्मक ढाँचाहरूसँग व्यवहार गर्दै

स्वचालित रूपमा चलाउनुको सट्टा हाम्रो बानीको पीडा कसरी पहिचान गर्ने र काम गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्