फरवरी 3, 2016

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

कदम मालिकहरूको बुद्धि

दु:खका कारणहरू

दु:खका पहिलो तीन कारणहरू (बीउ, वस्तु, र अनुपयुक्त ध्यान) र कसरी…

पोष्ट हेर्नुहोस्