जनवरी 17, 2016

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

शाक्यमुनि बुद्धको चित्रकला।
शरण Ngöndro

रिफ्युज एनगोन्ड्रो रिट्रीट: प्रश्न र उत्तरहरू

रिट्रीट, संरचना ध्यान सत्रहरू, सत्रहरू बीच गतिविधिहरू, र काम गर्ने तरिकामा सल्लाह ...

पोष्ट हेर्नुहोस्