जनवरी 16, 2016

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

शरण Ngöndro

शरण Ngondro रिट्रीट निर्देशनहरू

रिफ्युज एनगोन्ड्रो अभ्यास र कसरी दिमागसँग काम गर्ने भन्ने बारे सुझावहरू…

पोष्ट हेर्नुहोस्