अक्टोबर 23, 2015

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

विचार प्रशिक्षण

जीवन र मृत्युमा पाँच शक्तिहरूको अभ्यास गर्दै

सात-बिन्दुबाट पाँच शक्तिहरू दिमाग प्रशिक्षण निर्देशन र तिनीहरूलाई कसरी अभ्यास गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्
गोम्चेन लामरिम

मृत्यु सम्झनाको फाइदा

मृत्युको सम्झनाले हाम्रो दिमागलाई यस जीवनको खुशीबाट टाढा लैजान्छ र हामीलाई मद्दत गर्दछ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्