अक्टोबर 16, 2015

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

मानव जीवनको सार

पाँचवटा उपदेशहरू राख्छन्

पाँचमध्ये पहिलो तीनवटा उपदेशहरू छन्: मार्ने, चोर्ने, वा त्यसमा संलग्न नहुने…

पोष्ट हेर्नुहोस्
गोम्चेन लामरिम

आठ सांसारिक चिन्ताहरू र दश चिन्ताहरूको एन्टिडोट्स ...

वास्तविक धर्म अभ्यासले आठ सांसारिक चिन्ताहरू पार गर्दैछ त्यसैले हामीले विचार गर्न आवश्यक छ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्