अक्टोबर 9, 2015

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

गोम्चेन लामरिम

मृत्युलाई याद नगर्नुको कमजोरी

जब हामी मृत्युलाई चिन्तन गर्दैनौं हामी धर्म अभ्यास गर्दैनौं र यदि हामी गर्छौं भने,...

पोष्ट हेर्नुहोस्