सेप्टेम्बर 24, 2015

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

Sravasti Abbey मा शिक्षण

अध्याय १: पद १-८

कसरी शून्यता र निर्भरता उत्पन्न हुन्छ पारस्परिक रूपमा स्थापित हुन्छ, र कसरी त्यो परम्परागत र…

पोष्ट हेर्नुहोस्
मानव जीवनको सार

दयालु हृदय भएको

कसरी आफूप्रति दयालु हुनुले हामीलाई अरूहरूप्रति दयालु हुन सक्षम बनाउँछ, जीत-जित...

पोष्ट हेर्नुहोस्