सेप्टेम्बर 18, 2015

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

गोम्चेन लामरिम

ध्यान सत्र र बीचमा के गर्ने...

स्थिरीकरण र विश्लेषणात्मक ध्यान दुवैको महत्त्व, सत्र कसरी समाप्त गर्ने र के…

पोष्ट हेर्नुहोस्