सेप्टेम्बर 12, 2015

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

मध्यमार्ग दर्शन

मध्यमाका दृश्य: प्रश्न र उत्तर

गेशे दादुल नामग्यालले मध्यमाका दृश्यमा शिक्षणको पहिलो दिनका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुन्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
मध्यमार्ग दर्शन

मध्यमाका दृश्य

मध्यमाक दर्शनको एक सिंहावलोकन र बुद्ध द्वारा सिकाएको स्पष्ट रूपमा विरोधाभासी विचारहरू ...

पोष्ट हेर्नुहोस्