सेप्टेम्बर 11, 2015

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

गोम्चेन लामरिम

छ प्रारम्भिक अभ्यासहरू, भाग 2

शरीर र मनलाई ध्यानको लागि तयार पार्ने छ अभ्यासहरूको निरन्तरता। परम्परागत…

पोष्ट हेर्नुहोस्
मानव जीवनको सार

कठोर बोली र बेकार भाषण

हाम्रो बोलीको बानी कसरी हेर्ने र हाम्रो मनलाई सुरक्षित राख्ने जब हामी वरपर अरूले…

पोष्ट हेर्नुहोस्