अगस्ट 28, 2015

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

गोम्चेन लामरिम

विचार र काममा आध्यात्मिक सल्लाहकारहरूमा कसरी भरोसा गर्ने

हाम्रो दिमाग संग कसरी काम गर्ने ताकि हामी हाम्रो संग राम्रो सम्बन्ध कायम राख्छौं ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
मानव जीवनको सार

हाम्रो आध्यात्मिक लक्ष्यहरू तर्फ बढ्दै

जबकि यो जान्न महत्त्वपूर्ण छ कि हामी हाम्रो आध्यात्मिक मा केबाट टाढा जाँदैछौं ...

पोष्ट हेर्नुहोस्