अगस्ट 14, 2015

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

गोम्चेन लामरिम

धर्म शिक्षा कसरी सुन्ने र व्याख्या गर्ने

धर्म उपदेश सुन्दा खेती गर्ने मनको अवस्था। हामीले गर्नुपर्ने मनोवृत्ति...

पोष्ट हेर्नुहोस्