जुलाई 23, 2015

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

Sravasti Abbey मा शिक्षण

अध्याय १: पद १-८

समग्रमा निर्भरता र व्यक्तिहरूको निस्वार्थताको क्रममा कसरी आत्म-सम्झौता उत्पन्न हुन्छ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
मानव जीवनको सार

मृत्युलाई सम्झने उद्देश्य

हाम्रो मृत्युलाई मनमा राख्नुको उद्देश्य डर पैदा गर्नु होइन भनी स्पष्ट गर्दै,…

पोष्ट हेर्नुहोस्