जुलाई 21, 2015

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

मानव जीवनको सार

मृत्युको निश्चितता

मृत्युको वरिपरि हाम्रो इन्कारलाई जितेर हाम्रो जीवनलाई अझ अर्थपूर्ण बनाउन मद्दत गर्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्