जुलाई 14, 2015

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

युवा वयस्कहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण 2015

हाम्रा शत्रुहरूको दया

हाम्रा शत्रुहरूलाई दयालु भएको रूपमा हेर्न सिक्नको लागि हाम्रो प्रेरणामा विस्तार गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्