जुलाई 8, 2015

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

मानव जीवनको सार

हाम्रो बुद्धिको कदर गर्दै

धर्मको अध्ययन र अभ्यास गर्न मानव बुद्धि भएको दुर्लभतालाई विचार गर्दै, र…

पोष्ट हेर्नुहोस्