जुलाई 6, 2015

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

मानव जीवनको सार

तारा मुक्तिदाता मा भरोसा

किन तारा शरणको भरपर्दो स्रोत हो, र कसरी लिङ्गको प्रश्न बन्छ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्