जुलाई 4, 2015

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

मानव जीवनको सार

अन्योल हटाउन

Je Rinpoche द्वारा एक पाठ मा शिक्षा को एक नयाँ श्रृंखला। यसका लागि दृश्य सेट गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
पृष्ठभूमिमा पहाडहरू भएको तालमा एकल व्यक्ति कयाक्स गर्दै।
मानव जीवनको सार

मानव जीवनको सार

हाम्रो बहुमूल्य मानव जीवनलाई के पछ्याउन कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारे लामा सोङ्खापाका पदहरू...

पोष्ट हेर्नुहोस्