जुन 19, 2015

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

सर्वज्ञानको यात्रा गर्न सजिलो बाटो

प्रेम, करुणा र बोधिकमा ध्यान र समीक्षा...

प्रेममा निर्देशित ध्यानका साथ बोधिचित्त खेती गर्ने सात-बुँदे कारण र प्रभाव विधिको निष्कर्ष निकाल्दै,…

पोष्ट हेर्नुहोस्
जकार्ता, 2015 मा आदरणीय Chodron शिक्षण।
बौद्ध धर्म: एक शिक्षक, धेरै परम्पराहरू

बाटोको फराकिलो ढाँचा

मार्गको फराकिलो ढाँचा थाहा पाउँदा तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ कि विविध शिक्षाहरू कहाँ फिट हुन्छन् ...

पोष्ट हेर्नुहोस्