जुन 16, 2015

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

आदरणीय Thubten Chodron ले Abbey's YouTube च्यानलमा Bodhisattvaa's Breakfast Corner को लागि नयाँ पुस्तकबाट पढ्नुहुन्छ।
बौद्ध धर्म: एक शिक्षक, धेरै परम्पराहरू

परम्पराहरू बीच आपसी प्रशंसा

यद्यपि बौद्ध शिक्षाहरूले विभिन्न रूपहरू लिएका छन्, परम्पराहरू धेरै समान छन्: एक ...

पोष्ट हेर्नुहोस्