3 सक्छ, 2015

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

क्यामेरामा हेर्दै बिरालो मुदिताको क्लोजअप।
प्रेम र आत्मसम्मान

बुद्धि, प्रेम र घृणा

प्रेम खेती गर्न बाधाहरू कसरी पार गर्ने भन्ने बारे बौद्ध धर्मशास्त्रका पदहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्