अप्रिल 24, 2015

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बोधिसत्वको कर्ममा संलग्न

प्रशंसा र प्रतिष्ठा

प्रशंसा र राम्रो प्रतिष्ठाको संलग्नता त्याग्नुहोस्। शान्तिदेवको श्लोक 90-98 "इन्जेजिंग इन...

पोष्ट हेर्नुहोस्