अप्रिल 14, 2015

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

एक ननको जीवन

करुणा खेती गर्दै

कसरी आदरणीय थबटेन चोड्रन बौद्ध मार्ग रोज्न आए, र खेती गर्ने कारणहरू ...

पोष्ट हेर्नुहोस्