अप्रिल 1, 2015

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बीचमा माकुरो भएको ठूलो स्पाइडरवेब।
दु:खहरु संग काम मा

डरलाग्दो आत्मकेन्द्रित विचार

किथले जीवन र मृत्यु, आत्म र अरूलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्