Mar 15, 2015

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

लामा सोङ्खापा दिवसमा अभ्यास गर्दै भिक्षु र सामान्य मानिसहरूको समूह।
भिक्षु बन्ने

समन्वय सम्बन्धमा प्रश्नोत्तर

एक भिक्षु आकांक्षीलाई लुकेका नकारात्मक प्रेरणाहरूको लागि आफैलाई जाँच्ने सल्लाह दिइन्छ, र ...

पोष्ट हेर्नुहोस्