Mar 2, 2015

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

मञ्जुश्री शीतकालीन रिट्रीट 2015

चार मारस

यमन्तकले नाश गर्ने चार मारहरूको व्याख्या गर्दै: क्लेश, प्रदूषित कुल, मृत्यु र पुत्र...

पोष्ट हेर्नुहोस्