जनवरी 26, 2015

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

मञ्जुश्री शीतकालीन रिट्रीट 2015

dhih के हो?

बीज अक्षरको अर्थ र उद्देश्यको व्याख्या। के को रूपमा विचार गर्ने ...

पोष्ट हेर्नुहोस्