जनवरी 14, 2015

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

मञ्जुश्री शीतकालीन रिट्रीट 2015

रिट्रीट गर्नको लागि प्रेरणा

हामीलाई आनन्दित प्रयास र प्रयोग खेती गर्न मद्दत गर्न धर्म प्रेरणा सेट गर्ने महत्त्व...

पोष्ट हेर्नुहोस्