जनवरी 13, 2015

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

मञ्जुश्री शीतकालीन रिट्रीट 2015

रिट्रीट भनेको के हो?

रिट्रीटको अर्थ उत्तम बाह्य वातावरण फेला पार्नु होइन, तर यसबाट पछि हट्नु…

पोष्ट हेर्नुहोस्