जनवरी 12, 2015

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

मञ्जुश्री शीतकालीन रिट्रीट 2015

रिट्रीट को दुर्लभता

चासो र रिट्रीट गर्ने अवसर भएको दुर्लभता र बहुमूल्यताको कदर गर्दै, र छोड्ने ...

पोष्ट हेर्नुहोस्