दिसम्बर 2, 2014

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बौद्ध धर्म: एक शिक्षक, धेरै परम्पराहरू

बुद्धको जीवन र शिक्षा

बुद्धको जीवनलाई परम्परा, र समानता र बीचमा कसरी बुझिन्छ भनेर अन्वेषण गर्दै…

पोष्ट हेर्नुहोस्