सेप्टेम्बर 8, 2014

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

दुई जना पुरुष अँगालो हाल्दै।
सद्गुण खेती मा

सही कारणहरूको लागि त्यहाँ हुनुहोस्

तपाईंको कार्यहरू पछाडिको उद्देश्य महत्त्वपूर्ण छ। के तपाईं आफ्नो अहंकार द्वारा प्रेरित हुनुहुन्छ? बुद्ध धर्मले सिकाउँछ…

पोष्ट हेर्नुहोस्