जुलाई 21, 2014

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बुद्धिको रत्न

पद 35: सबैभन्दा ठूलो हार्ने

कर्मको नियमको पालना नगर्दा हामी दुःख सृजना गरेर मात्र हार्नेछौं...

पोष्ट हेर्नुहोस्