जुन 3, 2014

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बुद्धिको रत्न

पद ११: झूटा साथीहरू

हाम्रो आफ्नै फाइदाको लागि अरूलाई प्रयोग गर्ने, वा अरूले तिनीहरूको लागि प्रयोग गर्दै। जाँच गर्नुहोस् किन…

पोष्ट हेर्नुहोस्