जुन 2, 2014

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बुद्धिको रत्न

पद १०: भ्रामक साथीहरू

भ्रामक साथीहरू दयालु देखिन्छन् तर हामीलाई हाम्रो नैतिकता र सिद्धान्तहरूबाट टाढा प्रोत्साहन दिन्छन् र...

पोष्ट हेर्नुहोस्