जुन 1, 2014

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बुद्धिको रत्न

पद ९: हामीलाई बाँध्ने साङ्लाहरू

संलग्नता, बानी व्यवहार र शंकाले हाम्रो अभ्यासमा बाधा पुर्‍याउँछ जब हामी पछि हट्छौं।

पोष्ट हेर्नुहोस्